Πώς θα κατανεμηθούν οι πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ΥπΑΑΤ για το οικονομικό έτος 2019

Πώς θα κατανεμηθούν οι πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ΥπΑΑΤ για το οικονομικό έτος 2019
Η αναλυτική κατανομή, ύψους 258.430.000 ευρώ αναρτήθηκε στην Διαύγεια. 

Την κατανομή των προβλεπόμενων στον εγκεκριμένο τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους 2019, ανώτατων δεσμευτικών ορίων πιστώσεων κατά μείζονα κατηγορία εξόδων, κατά φορέα και ειδικό φορέα, στους επιμέρους ελαχιστοβάθμιους αναλυτικούς λογαριασμούς εξόδων της οικείας μείζονος κατηγορίας έκαστου φορέα και ειδικού φορέα του προϋπολογισμού του προαναφερθέντος Υπουργείου, ως εξής:

Δείτε αναλυτικά εδώ