Πληρωμές de minimis και ελαιουργικά 11,1 εκατ. ευρώ

Πληρωμές de minimis και ελαιουργικά 11,1 εκατ. ευρώ
Στις 22/05/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 11.180.015,80 ευρώ. 

Οι πληρωμές αφορούν 6.974 (σε σύνολο 7.222 δικαιούχων) αιγοπροβατοτρόφους της Κρήτης (de minimis). Οι υπόλοιπες είναι για προγράμματα ελαιουργικών φορέων, δασώσεις κτλ.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές ΕΔΩ