Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ για πρόωρες συντάξεις

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ για πρόωρες συντάξεις
Στις 14/12/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 5.487.701,03 ευρώ. 

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 13.482 εκ των οποίων οι 13.377 είναι για το μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης, στους οποίους θα καταβληθεί το ποσό των 2.475.583,46 ευρώ.

Οι υπόλοιπες πληρωμές, αφορούν επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (Μέτρα 123, 125 και 321, ομάδες leader κ.ά.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές εδώ