Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ 2,4 εκατ. ευρώ

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ 2,4 εκατ. ευρώ
Από τις 06/03/2019 έως τις 07/03/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.440.915,91 ευρώ. 

Οι πληρωμές αφορούν 1.834 δικαιούχους και στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι για το Μέτρο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών». Οι υπόλοιπες είναι για υποχρεώσεις στην βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία, νιτρορύπανση, ολοκληρωμένη διατήρηση καπνού κτλ.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές εδώ