Πληρωμές 2,8 εκατ. ευρώ σε 639 δικαιούχους

Πληρωμές 2,8 εκατ. ευρώ σε 639 δικαιούχους
Από τις 28/01/2019 έως τις 29/01/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.841.598,49 ευρώ. 

Οι πληρωμές αφορούν την συνδεδεμένη ενίσχυση ζαχαρότευτλων, την ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τις επενδύσεις σε υλικά στοιχεία, προώθηση προϊόντων σε τρίτες χώρες κ.ά

Αναλυτικά οι πληρωμές εδώ