Πληρωμές 2,6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές 2,6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Από τις 27/02/2019 έως τις 28/02/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.591.818,14 ευρώ. 

Δικαιούχοι είναι 1.030 παραγωγοί και οι πληρωμές αφορούν υποχρεώσεις για τις επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών, προώθηση προϊόντων, ομάδες leader, βιολογική γεωργία κ.ά.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές εδώ