Πληρωμές 2,45 εκατ. ευρώ σε 1.680 δικαιούχους

Πληρωμές 2,45 εκατ. ευρώ σε 1.680 δικαιούχους
Από τις 10/10/2019 έως τις 11/10/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 2.453.063,45 ?. 

Οι πληρωμές αφορούν σε προγράμματα όπως η βιολογική γεωργία, δασώσεις, ομάδες τοπικής δράσης leader, αναδιάρθρωση αμπελώνων, επενδύσεις σε αμπελοοινικά, μελισσοκομικές δράσεις, γενετικοί πόροι, ελαιουργικοί φορείς κ. ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.