Παράταση πληρωμής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς των αγροτών

Παράταση πληρωμής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς των αγροτών
Ανακοίνωση για τις ημερομηνίες παράτασης που δόθηκε. 

Συγκεκριμένα, δόθηκε τρίμηνη παράταση, μέχρι την 30η Ιουνίου 2021, της πληρωμής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ των γεωργών και κτηνοτρόφων οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους μέχρι την 31η Μαρτίου, όπως αρχικά είχε οριστεί.