Οδηγός για την δυνατότητα χωριστής φορολογικής δήλωσης συζύγων

Οδηγός για την δυνατότητα χωριστής φορολογικής δήλωσης συζύγων
Η ΑΑΔΕ ενημερώνει ότι οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2020. 

Εν όψει της καταληκτικής ημερομηνίας 28/2/2020 για τη γνωστοποίηση της επιλογής των συζύγων να κάνουν χωριστή δήλωση Φ.Ε. για το φορολογικό έτος 2019, παραθέτονται σειρά ερωτήσεων - απαντήσεων προς διευκόλυνση.

Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Δείτε τις συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΕΔΩ