ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμή 3,63 εκατ. ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμή 3,63 εκατ. ευρώ
Στις 30/12/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.639.869,78 ευρώ. 

Οι πληρωμές αφορούν σε δράσεις και προγράμματα όπως η βελτίωση της προσπελασιμότητας και ευρύτερα επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία, ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού και ζαχαρότευτλων, νέοι αγρότες, ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, δασώσεις, δωρεάν διανομή γάλακτος, ομάδες τοπικής δράσης leader κ. ά.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές ΕΔΩ