Νέες πληρωμές στα φωτοβολταϊκά

Νέες πληρωμές στα φωτοβολταϊκά
Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιανουαρίου 2019. 

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, την προηγούμενη και αυτή τη βδομάδα, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιανουαρίου 2019.