Νέες πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 3,96 εκατ. ευρώ

Νέες πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 3,96 εκατ. ευρώ
Από τις 17/7/2019 έως τις 18/7/2019 ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.967.257,63 ευρώ. 

Οι πληρωμές που απευθύνονται σε 1.884 δικαιούχους αφορούν την διατήρηση των αυτόχθονων φυλών (634 δικαιούχοι), ομάδες leader, προώθηση προϊόντων σε τρίτες χώρες, προγράμματα ελαιουργικών φορέων, νιτρορύπανση κ.ά.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές ΕΔΩ