Νέες πληρωμές 3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέες πληρωμές 3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Στις 08/08/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.051.736,92 ευρώ. 

O συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 10.040, εκ των οποίων οι 9.971 πληρώθηκαν με το ποσό του 1.899.018,62 ευρώ για το μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης. Οι υπόλοιποι πληρώθηκαν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα νέων αγροτών, την αναδιάρθρωση αμπελώνων, τη βελτίωση στην παραγωγή και εμπορία μελιού κ.ά.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ