Νέες εντολές πληρωμής για τα φωτοβολταϊκά

Νέες εντολές πληρωμής για τα φωτοβολταϊκά
Με νέες εντολές προς τις τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Αυγούστου 2018.

Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν επιπλέον 325 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 478.021,26 ευρώ (95% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Αύγουστο).