Νέα παράταση γα το «Επιχειρούμε Έξω»

Νέα παράταση γα το «Επιχειρούμε Έξω»
Απόφαση τροποποίησης της δράσης «Επιχειρούμε Έξω» του ΕΣΠΑ, με την οποία δίνεται νέα παράταση για την υποβολή αιτήσεων. 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00.