Μείωση εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία

Μείωση εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιουλίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2016, παρουσίασε μείωση 6,3% έναντι αύξησης 7,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιουλίου 2016 με τον Ιούλιο 2015.

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία, με έτος βάσης 2010=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2017, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, έχει ως εξής:

  • Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιουλίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2016, παρουσίασε μείωση 6,3% έναντι αύξησης 7,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιουλίου 2016 με τον Ιούλιο 2015.
  • Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούλιο 2017, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2017, παρουσίασε αύξηση 5,7%.
  • Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Αύγουστος 2016 - Ιούλιος 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αύγουστος 2015 - Ιούλιος 2016, παρουσίασε αύξηση 1,1%.
  • Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία του μηνός Ιουλίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2016, παρουσίασε αύξηση 1,3% έναντι μείωσης 1,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιουλίου 2016 με τον Ιούλιο 2015.
  • Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούλιο 2017, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2017, παρουσίασε μείωση 0,2%.
  • Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Αύγουστος 2016 - Ιούλιος 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αύγουστος 2015 - Ιούλιος 2016, παρουσίασε αύξηση 1,5%.

Η μείωση του Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 6,3%, τον μήνα Ιούλιο 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2016, οφείλεται:
στην μείωση κατά 7,4% της φυτικής παραγωγής και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: φρούτα, λαχανικά και κηπευτικά, πατάτες και σπόροι, κτηνοτροφικά φυτά, κρασί.
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 1,3%, τον μήνα Ιούλιο 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2016, οφείλεται:
στην αύξηση κατά 1,2% των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ενέργεια και λιπαντικά, γεωργικά φάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα
στην αύξηση κατά 1,4% του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: περιστρεφόμενα μονοαξονικά μηχανήματα, λοιπά οχήματα, μηχανήματα συγκομιδής, μηχανήματα καλλιέργειας, μηχανήματα και εγκαταστάσεις.