Με δύο ταχύτητες οι εξαγωγικοί ρυθμοί του ελληνικού κρασιού

Με δύο ταχύτητες οι εξαγωγικοί ρυθμοί του ελληνικού κρασιού
Αντιστροφή επιδόσεων υπέρ των Τρίτων Χωρών έναντι της ΕΕ στις ελληνικές εξαγωγές οίνου του 2019 έναντι του 2018. 

Με δύο ταχύτητες κινούνται οι εξαγωγικοί ρυθμοί του ελληνικού κρασιού το 2019 όσον αφορά στους γενικούς προορισμούς του, την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), δηλαδή και τις Τρίτες Χώρες (Τ.Χ.)

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει μετά την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία τους από την ΚΕΟΣΟΕ, επεξεργασία που καταγράφει, σημαντική μείωση των εξαγωγικών επιδόσεων στην Ε.Ε., αλλά και την αξιόλογη αύξησή τους προς τις Τρίτες Χώρες.

Συγκεκριμένα αξιοσημείωτη μείωση (-16,09%) παρουσιάζουν οι εξαγωγές ως προς την ποσότητα ελληνικών κρασιών προς χώρες της Ε.Ε. (23.194 tn/2019 - 27.641 tn/2018), ενώ παράλληλα μείωση παρατηρείται κατά 7,03% και σε σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας. Η αρνητική αυτή μεταβολή αποδίδεται σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΚΕΟΣΟΕ στην μείωση των εξαγωγών σε ποσότητα και αξία προς την Γαλλία, αλλά και τη Γερμανία.

Αντίστοιχα σε αξία οι ελληνικές εξαγωγές οίνων προς χώρες της Ε.Ε. παρουσιάζουν εξίσου σημαντική υποχώρηση της τάξης του 9,38% (53.813.571 ευρώ /2019 - 59.385.245 ευρώ/2018), αντίθετα όμως παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 4,42% σε σχέση με το μέσο όρο 5ετίας.

Τέλος για την κατηγορία αυτή (εξαγωγές σε ΕΕ) βελτιωμένη παρουσιάζεται η μεταβολή της μέσης τιμής πώλησης των ελληνικών οίνων προς τις χώρες της Ε.Ε. κατά + 7,99% (2,32 ευρώ/kg /2019 - 2,15 ευρώ/kg /2018).

Η εικόνα των αντίστοιχων μεγεθών εξαγωγών ελληνικού οίνου προς Τρίτες χώρες είναι περισσότερο ικανοποιητική καθώς καταδεικνύει ότι το ελληνικό κρασί παρά την περσινή επιβράδυνση της δυναμικής του, επιστρέφει σε αυξητικούς ρυθμούς κυρίως στις χώρες της Β. Αμερικής, ΗΠΑ και Καναδά.

Συγκεκριμένα, αύξηση της τάξης του 6,31% κατέγραψαν σε ποσότητα οι ελληνικές εξαγωγές οίνου ως προς την ποσότητα προς Τρίτες Χώρες, (5.157 tn/2019 - 4.851 tn/2018), αλλά μην ξεχνάμε ότι η σύγκριση του 2018 με το 2017 παρουσίαζε μείωση της τάξης του 6,46%, ενώ αύξηση καταγράφεται κατά 7,99% σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας.

Αντίστοιχα σε επίπεδο αξίας τα μεγέθη κινούνται με όμοιο ρυθμό επιδόσεων, αφού παρατηρείται αύξηση των εξαγωγών σε αξία προς Τρίτες Χώρες που ανέρχεται σε ποσοστό 10,72% (25.703.699 ευρώ/2019 - 23.215.976 ευρώ/2018).

Η σύγκριση του εξαγωγικού μεγέθους της αξίας το 2019 σε σχέση με το μέσο όρο 5ετίας (2014 - 2018) αποδεικνύει την δυναμική του ελληνικού κρασιού στις αγορές των Τρίτων Χωρών, αφού καταγράφεται μέση αύξηση κατά 22,31%.

Την ανοδική της πορεία συνεχίζει η εξέλιξη της μέσης τιμής μονάδος, ανά εξαγόμενο κιλό οίνου. Το 2019 παρουσιάζει αύξηση κατά 4,15% (4,98 ευρώ/kg/2019 - 4,79 ευρώ/kg/2018), ενώ η αύξηση της μέσης τιμής μονάδος σε σχέση με την προηγούμενη 5ετία ανέρχεται σε 13,68% (Μέσος Όρος τιμής 5ετίας 4,38 ευρώ/kg).

Ένα πρώτο συμπέρασμα από τη μεταβολή της μέσης τιμής εξαγωγής ανά kg οίνου, είναι ότι οι ελληνικοί οίνοι σταθεροποιούνται και συνεχίζουν την ανοδική τους τοποθέτηση στις αγορές της Β. Αμερικής.