Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί την ψηφιακή έρευνα και την καινοτομία για τη γεωργία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί την ψηφιακή έρευνα και την καινοτομία για τη γεωργία
Πως θα είναι η εργασία των γεωργών το 2060; Πώς θα παράγουν περισσότερα ή καλύτερα τρόφιμα με λιγότερες εισροές και χαμηλότερες περιβαλλοντικές και κλιματικές επιπτώσεις;

Οι ψηφιακές τεχνολογίες στον τομέα της γεωργίας κατέχουν ύψιστη προτεραιότητα στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας «Ορίζοντας 2020» 2018-2020 διατίθενται περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ για την προώθηση της ανάπτυξης και της υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και την πρόβλεψη των επιπτώσεων της ψηφιακής επανάστασης.

Οι ευρωπαίοι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, στις 17 Νοεμβρίου 2017 στις Βρυξέλλες, αναφέρουν τις πολιτικές εξελίξεις στο πλαίσιο τόσο της γεωργικής έρευνας όσο και της καινοτομίας και των ψηφιακών πολιτικών και πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να προωθήσουν τους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων, στόχους της Ένωσης όπως η ανταγωνιστικότητα και η αειφορία.

Η γεωργία υπήρξε ανέκαθεν ένας καινοτόμος τομέας, προσαρμοσμένος σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο και σε νέες ρυθμίσεις.

Η έρευνα, η καινοτομία και η γεωργία συμβαδίζουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πολλά για τη σύνδεση των γεωργών και των ερευνητών με την ευρωπαϊκή εταιρική σχέση καινοτομίας για τη γεωργία (EIP-AGRI).

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αγρότες είναι τεράστιες:

παράγουν περισσότερα και καλύτερα, σε προσιτές τιμές, ενώ μειώνουν τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον και τηρούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών και όλα αυτά υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής και των ασταθών παγκόσμιων αγορών.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην προσαρμογή σε αυτές τις προκλήσεις, υποστηρίζοντας τους αγρότες στις προσπάθειές τους να παράγουν τα τρόφιμά μας με βιώσιμο τρόπο:

παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών και της βιοποικιλότητας, αισθητήρες για την καλή διαβίωση των ζώων, εργαλεία για την εκτίμηση της ακριβούς κατάστασης των εδαφών και των φυτών, ή σμήνη των αεροσκαφών που καταστρέφουν τα ζιζάνια, μειώνοντας την ανάγκη για ζιζανιοκτόνα ή αντιμικροβιακά, ή το διαδίκτυο των πραγμάτων που συνδέουν όλα τα επίπεδα της αλυσίδας αξίας.

Στο αγρόκτημα, αλλά και για τις ανάγκες των καταναλωτών, οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να αποφέρουν πολλά οφέλη.

Οι νέες τεχνολογίες αυξάνουν την ασφάλεια των τροφίμων και την ιχνηλασιμότητα, από το αγρόκτημα στο πιρούνι.

Με βάση τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών σχετικά με το περιεχόμενο και την ασφάλεια των τροφίμων τους, οι γεωργοί θα μπορούσαν να βασιστούν σε μια πιο προσαρμοσμένη και ενδεχομένως πιο τοπική προσφορά τροφίμων.

Επιπλέον, οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Η αγροτική ακρίβεια προάγει τη βιώσιμη γεωργία
Η γεωργία ακριβείας ειδικότερα έχει αποτελέσει το επίκεντρο πολλών καινοτομιών στη βιώσιμη γεωργία, την ανταπόκριση της τεχνολογίας στην ανάγκη παραγωγής περισσότερων με λιγότερα και με βιώσιμο τρόπο.

Με απλά λόγια, η γεωργία ακριβείας χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως τα δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης για τη βελτίωση της παραγωγής - για παράδειγμα μέσω της παρακολούθησης των καλλιεργειών και της παροχής στοιχείων για τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισής τους για αύξηση των αποδόσεων.

Η παρακολούθηση και η ανάλυση των γεωργικών δεδομένων χάρη στα συστήματα αισθητήρων μπορούν επίσης να βελτιώσουν τη διαχείριση των αρδευτικών συστημάτων για τις μεγάλες καλλιέργειες νερού-καταναλωτών, προωθώντας έτσι τη βιώσιμη γεωργία.