Έρχονται αποζημιώσεις για την επιτραπέζια Ελιάς Καλαμών

Έρχονται αποζημιώσεις για την επιτραπέζια Ελιάς Καλαμών
Το υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε την χρηματοδότηση της αποζημίωσης, λόγω της πανδημίας, και για τους ελαιοπαραγωγούς επιτραπέζιας ελιάς - λοιπές. 

Σε 9.623 καλλιεργητές βρώσιμης ελιάς Καλαμών, θα δοθεί τελικά η ενίσχυση των 70 ευρώ ανά στρέμμα, με απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Να σημειωθεί ότι, οι συγκεκριμένοι παραγωγοί είχαν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ με διαφορετικό κωδικό (κωδικό 2008190 για παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς-λοιπές) με αποτέλεσμα να μην συμπεριληφθούν στη αρχική αντίστοιχη Δράση «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19».