Επιχορήγηση αντιπαγετικών ανεμιστήρων και αντιχαλαζικών διχτυών

Επιχορήγηση αντιπαγετικών ανεμιστήρων και αντιχαλαζικών διχτυών
Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια σχετική απόφαση του προέδρου του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζου.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 415.000 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού για την επιχορήγηση αντιπαγετικών ανεμιστήρων-αντιχαλαζικών διχτυών του οικονομικού έτους 2020.

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ