Επιβολή δασμών από την ΕΕ για την εισαγωγή ρυζιού από Καμπότζη και Μιανμάρ

Επιβολή δασμών από την ΕΕ για την εισαγωγή ρυζιού από Καμπότζη και Μιανμάρ
Έρευνα επιβεβαίωσε ότι η αύξηση των εισαγωγών ρυζιού Indica από την Καμπότζη και τη Μιανμάρ σε χαμηλές τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκάλεσε οικονομική ζημία στους ευρωπαίους παραγωγούς. 

Ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να επαναφέρει τους εισαγωγικούς δασμούς, που θα μειωθούν σταθερά για μια περίοδο τριών ετών.

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, η οποία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα, από τις 18 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επαναφέρει τους συνήθεις δασμούς για το προϊόν αυτό κατά 175 ευρώ ανά τόνο το 1ο έτος, μειώνοντας προοδευτικά τα 150 ευρώ ανά τόνο το δεύτερο έτος , και 125 ευρώ ανά τόνο κατά το τρίτο έτος.

Κατά την έρευνα που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εισαγωγές ρυζιού Indica και από τις δύο χώρες σε συνδυασμό, αυξήθηκαν κατά 89% τις τελευταίες πέντε καλλιεργητικές περίοδοι ρυζιού. Ταυτόχρονα, η έρευνα διαπίστωσε ότι οι τιμές ήταν σημαντικά χαμηλότερες από εκείνες στην αγορά της ΕΕ και είχαν πράγματι μειωθεί κατά την ίδια περίοδο. Αυτή η αύξηση των εισαγωγών σε χαμηλές τιμές έχει προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες στους παραγωγούς ρυζιού της ΕΕ, στο βαθμό που το μερίδιο αγοράς τους στην ΕΕ μειώθηκε σημαντικά από 61% σε 29%.

Να σημειωθεί ότι το Φεβρουάριο του 2018, η ιταλική κυβέρνηση υπέβαλε την πρώτη αίτηση για εμπορικές διασφαλίσεις σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού και υποστηρίχθηκε από όλα τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ (Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ρουμανία και Βουλγαρία). Η Επιτροπή κίνησε επίσημη έρευνα στις 16 Μαρτίου 2018. Τα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή για τρία χρόνια.