Επιτυχημένη η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 27η AGROTICA 2018

Επιτυχημένη η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 27η AGROTICA 2018

Επιτυχημένη η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 27η AGROTICA 2018
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) έδωσε το παρόν στην 27η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων, AGROTICA 2018, (Περίπτερο 2, stand 27, 1ος όροφος).

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης το Επιμελητήριο συνδιοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία δύο εκδηλώσεις.

  • Την Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου, συνδιοργάνωσε Τεχνική Συνάντηση για τις Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3 και το Υπομέτρο 5.1, με το Υπ.Α.Α.Τ. και τον ΕΛ.Γ.Α.
  • Την Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου, συνδιοργάνωσε με τον ΕΛΓΟ ? ΔΗΜΗΤΡΑ ημερίδα με θέμα «Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού. Ρόλος & Υπεραξία Φυτικών Προϊόντων», και το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου πραγματοποίησε συζήτηση για τα μέλη του για το θέμα της παροχής Γεωργικών Συμβουλών.

Παράλληλα, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συμμετείχε, εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό του, κ. Σπ. Μάμαλη, στην ενημερωτική εκδήλωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «2018: Χρονιά έρευνας και καινοτομίας στον αγροτικό τομέα. Προοπτικές εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018.

Ο Πρόεδρος στην εισήγησή του μίλησε για την αναγκαιότητα εισαγωγής της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία.

Μία πολιτική η οποία θα πρέπει να συναποφασιστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς η έρευνα και η καινοτομία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ζητούμενα της κοινωνίας, η οποία και χρηματοδοτεί την έρευνα.

Επιπλέον τόνισε, πως στόχος θα πρέπει να είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής οικονομίας και η συμβολή στην τοποθέτηση των Ελληνικών τροφίμων και βιομηχανικών αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, επισημαίνοντας ότι μέσω της επιστημονικής γνώσης θα πρέπει να αναδειχθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας.
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., επιπλέον, μετείχε με εισήγηση του Προέδρου του στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020 και τις προκλήσεις της νέας εποχής, το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Μάμαλης, κατέθεσε τις θέσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τον σχεδιασμό της ΚΑΠ μετά το 2020 και έθεσε τα κριτήρια με τα οποία θα πρέπει να καταβάλλονται οι επιδοτήσεις. Βασικά σημεία είναι, η σύνδεση των επιδοτήσεων με την παραγωγικότητα των γαιών, η δημιουργία δύο ξεχωριστών ταμείων (καλλιέργειες, βοσκήσιμες γαίες) για την καταβολή των ενισχύσεων, η σύνδεση της πράσινης ενίσχυσης με αγρονομικά κριτήρια (βιολογικές καλλιέργειες, ολοκληρωμένη διαχείριση, κ.λ.π.) και όχι με την εναλλαγή καλλιεργειών όπως συμβαίνει μέχρι τώρα, η ενίσχυση των νέων αγροτών στην πρόσβαση γης, η κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων και η σύνδεση με τις συνδεδεμένες επιδοτήσεις, η ενίσχυση της καινοτομίας και η δημιουργία δικτύου γνώσης και καινοτομίας από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και η ενίσχυση και προστασία των Ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, όπως π.χ. της φέτας.
Επίσης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο AGROTICA που συνδιοργάνωσε το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. και η ΔΕΘ ? HELEXPO με θέμα «Καινοτόμες προσεγγίσεις παραγωγής και ανάπτυξης στην Ελληνική γεωργία», στις 3 & 4 Φεβρουαρίου, τονίζοντας την επικαιρότητα του θέματος του Συνεδρίου, καθώς η καινοτομία και η έρευνα αποτελούν το κεντρικό θέμα των συζητήσεων για την αναθεώρηση της ΚΑΠ, ενώ κεντρικός στόχος της Ε.Ε. είναι να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα στην καινοτομία ως αντιστάθμισμα της μείωσης των κονδυλίων για την αγροτική πολιτική, ζητώντας από το Πανεπιστήμιο να βοηθήσει στη διαμόρφωση του πλαισίου εισαγωγής της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία.

Επίσης, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απηύθυνε χαιρετισμό στην ημερίδα του Συνδέσμου Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ) που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου, και είχε ως θέμα «Λιπάσματα & αειφορική διαχείριση εδαφών, Επάρκεια, ποιότητα, ασφάλεια γεωργικών προϊόντων», καθώς και στην ημερίδα του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΑΤΕΙΘ με θέμα «Αειφόρος πρωτογενής Παραγωγή και Καινοτόμες Επιχειρηματικές Δράσεις» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου.

Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας φιλοξένησε στον εκθεσιακό του χώρο την Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος (Ε.Ε.Ε.) για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας (περίπτερο 2, 1ος όροφος, stand 27).

Τέλος, την τελευταία ημέρα της 27ης AGROTICA, Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Συνδέσμου Εξαγωγέων Φυτικού Υλικού (ΕΣΕΦΥ) όπου συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το πολλαπλασιαστικό υλικό και στη συνάντηση αυτή το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επανέλαβε το ενδιαφέρον για την παραγωγή και εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού.