Επαναληπτικός διαγωνισμός για την εκποίηση καρυδιών

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την εκποίηση καρυδιών
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00. 

Το Τμήμα Ακρόδρυων του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση καρυδιών ποσότητας 5. 750 κιλών, παραγωγής 2017.
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ.