Έως 29/9 η προθεσμία για το πρόγραμμα Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Έως 29/9 η προθεσμία για το πρόγραμμα Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων
Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές». 

Ανακοινώθηκε η απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», έως την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο Παράρτημα XII της Αναλυτικής Πρόσκλησης της δράσης. Η προθεσμία έως την 29η Σεπτεμβρίου 2017 είναι οριστική και μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν τα δικαιολογητικά πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τον ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, για όσα επιχειρηματικά σχέδια θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη Δράση, θα εκδίδεται άμεσα η σχετική Απόφαση Ένταξής τους.

Δείτε την απόφαση παράτασης ΕΔΩ και αναλυτικά ολόκληρη την πρόσκληση του προγράμματος ΕΔΩ.