Ελαιόλαδο: Ελάχιστες αγοραπωλησίες και τιμές κάτω του κόστους παραγωγής

Ελαιόλαδο: Ελάχιστες αγοραπωλησίες και τιμές κάτω του κόστους παραγωγής
Ευτελισμό των τιμών, αλλαγές στους κανόνες και πιέσεις στους παραγωγούς για παραλαβή ελαιολάδου από τα ελαιουργεία, αναφέρει ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ). 

Μεγάλη αναστάτωση και σοβαρή σύγχυση φαίνεται να επικρατεί τελευταία στην αγορά ελαιολάδου της Κρήτης αλλά και των άλλων ελαιοπαραγωγικών περιοχών της χώρας.

Οι αγοραπωλησίες είναι ελάχιστες και αφορούν μόνο τα δυσεύρετα υψηλής ποιότητας έξτρα παρθένα, ενώ οι τιμές που επικρατούν έπεσαν πλέον σε επίπεδα κάτω του κόστους παραγωγής ( Σχ.1)

Ο προβληματισμός των παραγωγών είναι έντονος αφού αδυνατούν να διαθέσουν έστω και μικρές ποσότητες για τις άμεσες ανάγκες τους, ενώ ανάλογος προβληματισμός επικρατεί και στους ελαιοτριβείς οι όποιοι με την άξια του προϊόντος που εισέπρατταν σαν δικαίωμα, διαπιστώνουν ότι αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα κίνησης και λειτουργίας του ελαιοτριβείου.

Η κατάσταση που είναι πραγματικά απελπιστική φαίνεται σαφώς και στο Δελτίο τιμών που εκδίδει ο ΣΕΔΗΚ κάθε εβδομάδα, όπου παρατηρείται ότι τελευταία στην Κρήτη από τις 19 επιχειρήσεις που έδιδαν τιμές, τελευταία δίδουν τιμές μόνο 4 και μόνο για έξτρα παρθένο καλής ποιότητας.

Αλλαγή των κανόνων της αγοράς και πιέσεις των ελαιοτριβείων

Από την άλλη πλευρά, η αγορά ελαιολάδου φαίνεται να αλλάζει ριζικά. Οι επί χρόνια καθιερωμένοι κανόνες αλλάζουν η καταργούνται.

Έτσι, η συνήθης και επί χρόνια καθιερωμένη αποθήκευση του ελαιολάδου σε ελαιοτριβεία και το «κόψιμο» του όταν ο παραγωγός επιθυμεί, φαίνεται ότι έληξε. Από τηλεφωνήματα που δεχόμαστε διαπιστώνεται ότι αρκετοί παραγωγοί παραπονούνται και αμφισβητούν τον ρόλο του ελαιοτριβείου να καθορίζει μονομερώς την τιμή κοψίματος. Όμως και κάποιοι ελαιοτριβείς πιέζουν τους παραγωγούς η να «κόψουν» (πωλήσουν) το προϊόν στην τιμή που αυτοί τους προτείνουν, ή να το παραλάβουν.

Αλλά και ο κανόνας που είχε σαν βάση την τιμολόγηση του προϊόντος με βάση την τιμή για ποιότητα οξύτητας 0,3ο και κλιμάκωση της τιμής λαδιών με μεγαλύτερες οξύτητες με μείωση κατά 0,03 ευρώ ανά επι πλέον γραμμή οξύτητας, φέτος άλλαξε τελείως. Η μείωση κατά 0,03 ευρώ ανά γραμμή έγινε τώρα μείωση κατά 0,05 η 0,10 η ακόμη και 0,20 ευρώ/γραμμή (όπως φαίνεται στο Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ) βάζοντας έτσι τα υποβαθμισμένα παρθένα ουσιαστικά, κοντά στα βιομηχανικά.

Τελικά στην Ελλάδα σύμφωνα με το Δελτίο τιμών του ΣΕΔΗΚ της 28-1-20 (www.sedik.gr), οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές που προσφέρονται για έξτρα παρθένο οξύτητας 0,3ο , κυμαίνονται στην Κρήτη μεταξύ 2,60-2,20ευρώ/κ, στην Πελοπόννησο μεταξύ 2,50- 2,15ευρώ/κ και στην Κύπρο στα 2,30. (Πιν.1). Οι τιμές για παρθένο (οξ. 0,9-2,0 βαθμούς) κυμαίνονται από 1,18-1,50 ευρώ/κ και οι τιμές για βιομηχανικά κυμαίνονται μεταξύ 1,15-1,20ευρώ/κ

Στην Ισπανία η πίεση των αποθεμάτων της περσινής υπερπαραγωγής και της νέας φετινής μικρότερης αλλά σημαντικής καθώς και οι δασμοί που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ δεν επέτρεψαν στην εφαρμοζόμενη εκεί ιδιωτική αποθεματοποίηση να φέρει κανένα αποτέλεσμα. Οι τιμές για το έξτρα κυμαίνονται στα 1,85-2,82ευρώ/κ και για το απλό παρθένο και λαμπάντε στα 1,81-1,71ευρώ/κ

Όμως και στην Ιταλία συνεχίζονται οι πτωτικές τάσεις και τα 5,5ευρώ/κ του καλοκαιριού οι τιμές σε αρκετές πόλεις έπεσαν από 3ευρώ/κ ενώ η μέση τιμή του έξτρα σε επίπεδο χωράς έφτασε στα 3,08ευρώ/κ.

sedik.gr