Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Σεπτεμβρίου 2018

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Σεπτεμβρίου 2018
Συνεχίζεται, με νέες εντολές προς τις τράπεζες, η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Σεπτεμβρίου 2018. 

Mε τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 490 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 235.254,69 ευρώ (88% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Σεπτέμβριο).