Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Σεπτέμβρη 2018

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Σεπτέμβρη 2018
Με νέες εντολές προς τις τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Σεπτεμβρίου 2018. 

Με τις νέες εντολές θα εξοφληθούν 915 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 65.211,66 ευρώ (85% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Σεπτέμβριο).