Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Νοεμβρίου 2018

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Νοεμβρίου 2018
Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Νοεμβρίου 2018.  

Με τις πρόσφατες εντολές εξοφλούνται 1.715 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 16.733,43 ευρώ (78% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Νοέμβριο).