Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για τις αγροτικές ασφαλιστικές εισφορές

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για τις αγροτικές ασφαλιστικές εισφορές
Η αίτηση επιλογής πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά έως και Παρασκευή 13/3/2020. 

Στο νέο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τους αγρότες της χώρας. Οι εισφορές αποδεσμεύονται από το φορολογητέο εισόδημα και παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών με χαμηλότερες εισφορές ως εξής:

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες περιλαμβάνουν εισφορές Κλάδων Σύνταξης, Υγείας και υπέρ Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ).

Με το νέο σύστημα η επιλογή υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας οδηγεί σε υψηλότερη σύνταξη. Ειδικά από την 3η ασφαλιστική κατηγορία η ανταποδοτικότητα αυξάνεται ακόμα περισσότερο καθώς η εισφορά του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης παραμένει σταθερή.

Στον πίνακα που ακολουθεί ενδεικτικά αποτυπώνεται το ποσό της σύνταξης ανάλογα με την κατηγορία που επιλέγετε και τα έτη ασφάλισης.

Σημ.: Τα ποσά σύνταξης έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταβληθεί εισφορές για όλο το χρόνο ασφάλισης στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία.

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Η κατάταξη σας σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική.

Η επιλογή σας θα ισχύει δεσμευτικά για όλο το έτος 2020.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η αίτηση επιλογής πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά ΕΔΩ έως και Παρασκευή 13/3/2020.