Αύξηση εισροών και εκροών στη γεωργία - κτηνοτροφία τον Μάϊο 2019

Αύξηση εισροών και εκροών στη γεωργία - κτηνοτροφία τον Μάϊο 2019
Οι δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία και κτηνοτροφία τον Μάϊο του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Μάιο 2019, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία

(χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Μαΐου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2018, παρουσίασε αύξηση 2,7% έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Μαΐου 2018 με τον Μάιο 2017.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάιο 2019, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2019, παρουσίασε μείωση 1,9%. Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Ιούνιος 2018 - Μάιος 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιούνιος 2017 - Μάιος 2018, παρουσίασε αύξηση 1,4%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία του μηνός Μαΐου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,9% έναντι αύξησης 2,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Μαΐου 2018 με τον Μάιο 2017.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάιο 2019, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2019, παρέμεινε αμετάβλητος. Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιούνιος 2018 - Μάιος 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιούνιος 2017 - Μάιος 2018, παρουσίασε αύξηση 2,3%.

Η αύξηση του Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 2,7%, τον μήνα Μάιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2018, οφείλεται:

  • στην αύξηση κατά 5,1% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: φρούτα, πατάτες και σπόροι, λαχανικά και κηπευτικά, δημητριακά και σπόροι.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 0,9%, τον μήνα Μάιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2018, οφείλεται:

  • στην αύξηση κατά 1,0% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ενέργεια και λιπαντικά, ζωοτροφές, λιπάσματα.
  • στην αύξηση κατά 0,2% του δείκτη τιμών του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας: γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός.

Ετήσιες συγκρίσεις Δεικτών Τιμών Εκροών στη Γεωργία ? Κτηνοτροφία