Αροτραίες καλλιέργειες: Ανοδικά κινείται η αγορά των σιτηρών

Αροτραίες καλλιέργειες: Ανοδικά κινείται η αγορά των σιτηρών
Η ζήτηση στην ΕΕ για τα σιτηρά και τους ελαιούχους σπόρους παραμένει κυρίως λόγω της χρήσης των ζωοτροφών, αν και οι βιομηχανικές χρήσεις θα αυξηθούν ταχύτερα. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις προβλέψεις για την αγορά αροτραίων καλλιεργειών από τις γεωργικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκθεση 2019-30 που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η αγορά σιτηρών αναμένεται να αναπτυχθεί και η παραγωγή της ΕΕ προβλέπεται να φθάσει τα 320 εκατομμύρια τόνους το 2030 (σε σύγκριση με 312 εκατομμύρια τόνους για το 2019). Οι εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν μετρίως λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, με την αύξηση της παραγωγής στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Όσον αφορά τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, αναμένεται ισχυρή αύξηση της παραγωγής της ΕΕ, φθάνοντας τα 6,3 εκατομμύρια τόνους το 2030 (σε σύγκριση με 3,9 εκατομμύρια τόνους το 2019).

Η αύξηση αυτή θα οφείλεται στην έντονη ζήτηση φυτικών πρωτεϊνικών προϊόντων και τοπικών πηγών πρωτεϊνών, τόσο για ζωοτροφές όσο και για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Η γεωργική έκταση που αφιερώνεται στους ελαιούχους σπόρους θα μειωθεί ελαφρά, αν και προβλέπεται σημαντική αύξηση της έκτασης σπόρων σόγιας. Ο κραμβόσπορος αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται παρά τη συνεχή ζήτηση και την αγρονομική αξία των συστημάτων εναλλαγής καλλιεργειών. Συνολικά, η παραγωγή ελαιούχων σπόρων θα πρέπει να παραμείνει σταθερή κατά την περίοδο των προβλέψεων, αναμένεται να φθάσει τα 32 εκατομμύρια τόνους για το 2030.

Για τον τομέα της ζάχαρης προβλέπεται να σημειωθεί ετήσια μείωση της ανθρώπινης κατανάλωσης κατά 0,8% μεταξύ 2019 και 2030. Η περιοχή ζάχαρης της ΕΕ θα σταθεροποιηθεί γύρω στα 1,6 εκατομμύρια εκτάρια το 2030. Ως παραγωγή της ΕΕ αναμένεται να φθάσει τα 18,5 εκατομμύρια τόνους 2030 (σε σύγκριση με 17,5 εκατομμύρια τόνους το 2019).