Καταβολή αναδρομικών οικογενειακού επιδόματος

Καταβολή αναδρομικών οικογενειακού επιδόματος
Καταβλήθηκαν 2.610.128 ευρώ σε 4.297 δικαιούχους. 

Όπως είχε αναγγελθεί, καταβλήθηκαν σήμερα 7/8/2018 τα αναδρομικά ποσά επιδομάτων παιδιού του 2017 και παλαιοτέρων ετών, για εκκρεμούσες αιτήσεις που ελέγχθηκαν και εκκαθαρίστηκαν.

Υπενθυμίζεται πως στις 25-27 Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί η Δ? δόση 2018 καθώς και αναδρομικά αιτήσεων παλαιοτέρων ετών που θα έχουν ελεγχθεί και εκκαθαριστεί.