Τροποποίηση στον πρόγραμμα Νέων Γεωργών σε 5 περιφέρειες

Τροποποίηση στον πρόγραμμα Νέων Γεωργών σε 5 περιφέρειες
Τροποποίηση της «2ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020»

Συγκεκριμένα, η τροποποίηση αφορά τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδα, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Αττικής και Νότιο Αιγαίο, στις οποίες θα κατανεμηθεί το ποσό συνολικού ύψους 28.136.000 ευρώ για την κάλυψη της Δημόσιας Δαπάνης που θα κατανεμηθεί για νομικές δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την χορήγηση ενισχύσεων.