Οδηγός Αξιολόγησης για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών

Οδηγός Αξιολόγησης για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών
Εγκύκλιος Εφαρμογής Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014 ? 2020 σχετικά με την έγκριση Οδηγού Αξιολόγησης Αιτήματος Στήριξης και τον καθορισμό προθεσμιών ολοκλήρωσης αξιολόγησης στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1. 

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων εξέδωσε αναλυτική εγκύκλιο για την αξιολόγηση του προγράμματος των Νέων Αγροτών.

Οι πρώτες αξιολογήσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και την 16/8/2018. Η δεύτερη αξιολόγηση μπορεί να ξεκινήσει πριν την τελευταία ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρώτης αξιολόγησης. Η δεύτερη αξιολόγηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και την 5/9/2018.

Στην εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες αξιολόγησης για τις αιτήσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Οι οδηγίες παρέχονται ακολουθώντας την μορφή του ηλεκτρονικού φύλλου αξιολόγησης.

Το ηλεκτρονικό φύλλο αξιολόγησης ακολουθεί μέχρι ένα σημείο τη δομή του φακέλου υποψηφιότητας και συνεχίζεται με τις ερωτήσεις της αξιολόγησης, τον πίνακα της βαθμολογίας και το πόρισμα του ελέγχου.

Επιγραμματικά, η δομή είναι η εξής:

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
IV. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
V. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
VI. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
VII. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο με τον Οδηγό Αξιολόγησης ΕΔΩ.