Πρόγραμμα αντιμετώπισης για το μικρό σκαθάρι της κυψέλης

Πρόγραμμα αντιμετώπισης για το μικρό σκαθάρι της κυψέλης

Πρόγραμμα αντιμετώπισης για το μικρό σκαθάρι της κυψέλης
Εφαρμογή προγράμματος στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης για την υλοποίηση της δράσης 2.1 «Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών» στο πλαίσιο του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας. 

Με υπουργική απόφαση καθορίστηκαν οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης (Aethina tumida) σε επιλεγμένα μελισσοκομεία-δείκτες εντός καθορισμένων ζωνών υψηλού κινδύνου, για τα ?μελισσοκομικά έτη 2018 και 2019.

Το μικρό σκαθάρι της κυψέλης είναι παρασιτικό νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η προνύμφη είναι το επιβλαβές στάδιο στην αποικία όταν εμφανιστεί στην κυψέλη. Αναπτύσσεται σε περίπου 1 cm μήκος. Είναι υπόλευκη, όπως και η προνύμφη του μεγάλου κηρόσκορου (Galleria mellonella). Ωστόσο, κατόπιν προσεκτικής εξέτασης μπορεί εύκολα να διαφοροποιηθεί λόγω της παρουσίας τριών ζευγών ?ακριών πρόσθιων ποδιών και ραχιαίων ακάνθων σε κάθε σωματικό δακτύλιο. Το ενήλικο σκαθάρι είναι ανοιχτόχρωμο στην αρχή και μετά σκουραίνει (καστανό έως μαύρο). Κεφάλι, θώρακας και κοιλιά είναι καλά διαχωρισμένα.

Καταβολή της Ενίσχυσης στους Τελικούς δικαιούχους

1. Με τον καθορισμό των τελικών δικαιούχων και την υπογραφή των σχετικών καταστάσεων πληρωμής, οι αρμόδιες ΔΑΟΚ συντάσσουν φακέλους πληρωμής τους οποίους αποστέλλουν στην Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Οι φάκελοι πληρωμής περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) διαβιβαστικό έγγραφο προς την αρμόδια ?/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ
β) έκθεση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων ελέγχων,
γ) απόφαση ορισμού των δικαιούχων μελισσοκόμων και φορέων, δ) αναλυτική και ανακεφαλαιωτική κατάσταση πληρωμής (υπογεγραμμένες).

2. Αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών τηρούνται στις ΔΑΟΚ και παραμένουν διαθέσιμα για κάθε Εθνικό ή Κοινοτικό έλεγχο.

3. Η έκδοση των εντολών πληρωμής των δικαιούχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώνεται το αργότερο στις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους. Τα σχετικά αποδεικτικά πληρωμής (Extrait τραπέζης) διαβιβάζονται ?ε ευθύνη του αντίστοιχου πιστωτικού ιδρύματος στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, για συμπλήρωση των σχετικών φακέλων και τον τελικό έλεγχο των πληρωμών.

Δείτε αναλυτικά πως καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι έλεγχοι, τα παραστατικά καταβολής της ενίσχυσης και γενικά κάθε αναγκαίο μέτρο για την εφαρμογή του Προγράμματος ΕΔΩ.