Ενημέρωση για τις αιτήσεις διαχείμασης των μελισσοσμηνών

Ενημέρωση για τις αιτήσεις διαχείμασης των μελισσοσμηνών
Η υποβολή των αιτήσεων διαχείμασης των μελισσοσμηνών από τους μελισσοκόμους της ΠΕ Ξάνθης λήγει στις 31-12-2019 με κατώτατο αριθμό κυψελών προς δήλωση είκοσι (20). 

Όσοι μελισσοκόμοι δεν υποβάλλουν αίτηση διαχείμασης δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της μελισσοκομίας για το έτος 2020: 3.1 (Αντικατάσταση κυψελών) και 3.2 (Νομαδική Μελισσοκομία - Μετακινήσεις).

Πληροφορίες στο γραφείο 316 (3ος όροφος) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ξάνθης