Άνω του 90% της ευρωπαϊκής ποσόστωσης μελιού εξάγει η Ελλάδα

Άνω του 90% της ευρωπαϊκής ποσόστωσης μελιού εξάγει η Ελλάδα
Πρώτος γύρος δημοπράτησης ποσόστωσης εισαγωγής ευρωπαϊκού μελιού στη Νότιο Κορέα για το 2019.  

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος δημοπράτησης της ποσόστωσης εισαγωγής μελιού από την Ε.Ε. στην Νότιο Κορέα για την περίοδο Ιούλιος 2019 -Ιούνιος 2020. Σε αυτό τον πρώτο γύρο, σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών, δημοπρατήθηκαν μόνο 17 από τους 61 διαθέσιμους για το έτος τόνους.

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. - Νοτίου Κορέας που τέθηκε σε ισχύ το 2011, ισχύει ποσόστωση εισαγωγής για ευρωπαϊκό μέλι στην Νότιο Κορέα, η οποία αυξάνεται σταδιακά σε ετήσια βάση. «Για το χρονικό διάστημα 7/2019-6/2020, η εν λόγω ποσόστωση ανέρχεται σε 61 τόνους και κατανέμεται σε Κορεατικές εισαγωγικές εταιρείες μέσω πλειοδοτικής διαδικασίας την οποία διεξάγει ο Οργανισμός Korea Agrofisheries and Food Trade Corporation (http://www.at.or.kr)», επισημαίνεται στο σχετικό έγγραφο. Οι 61 αυτοί τόνοι εισέρχονται στην Κορέα χωρίς εισαγωγικό δασμό.

Περαιτέρω, ισχύει επίσης η ποσόστωση που ορίσθηκε από την Συμφωνία του Γύρου Ουρουγουάης του Π.Ο.Ε. (1995) και προβλέπει την εισαγωγή 420 τόνων μελιού στην Νότιο Κορέα με εισαγωγικό δασμό 20% (Minimum Market Access ? MMA).
Για τις επιπλέον ποσότητες, επιβάλλεται - απαγορευτικός εισαγωγικός δασμός της τάξης του 243%.

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου Η.Π.Α. - Νοτίου Κορέας, οι Η.Π.Α. έχουν ποσόστωση αδασμολόγητης εξαγωγής μελιού ύψους 246 τόνων για το 2019, η οποία αυξάνεται κατά 3% ετησίως.

Η Ελλάδα έχει πολύ σημαντικά συμφέροντα σε ότι αφορά στις εξαγωγές μελιού στην Κορέα, καθώς το 2018 αποτέλεσε τον πέμπτο σημαντικότερο προμηθευτή της παγκοσμίως (653 χιλ. δολ. ΗΠΑ), μετά τη Νέα Ζηλανδία (3,79 εκ. δολάρια), τις Η.Π.Α. (3,58 εκ. δολάρια), την Αυστραλία (2,27 εκ. δολάρια) και τον Καναδά (691 χιλ. δολ. ΗΠΑ).

Η Ελλάδα, εξάγει άνω του 90% της ευρωπαϊκής ποσόστωσης μελιού, καθώς οι μόνες άλλες χώρες που εξήγαν το 2018 ? περιορισμένες- ποσότητες μελιού στη Νότιο Κορέα ήταν η Γερμανία (16 χιλ. δολάρια), η Αυστρία (15 χιλ. δολάρια) και η Γαλλία (14 χιλ. δολάρια).