Πληρωμή στα φωτοβολταϊκά

Πληρωμή στα φωτοβολταϊκά
Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουλίου 2018. 

Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2018 με νέες εντολές προς τις τράπεζες, οπότε και θα εξοφληθούν 2.230 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 9.203,55 ευρώ (67% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούλιο).