Πληρωμές Απριλίου-Μαΐου στα φωτοβολταϊκά

Πληρωμές Απριλίου-Μαΐου στα φωτοβολταϊκά
Με τις νέες εντολές θα εξοφληθούν 5.200 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 5.466,98 ευρώ (40% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Μάιο). 

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκληρώνει την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Απριλίου 2018. Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Μαΐου 2018.