Νέα πληρωμή στα φωτοβολταϊκά

Νέα πληρωμή στα φωτοβολταϊκά
Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουνίου 2018. 

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουνίου 2018, οπότε και θα εξοφληθούν 515 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 476.681,26 ευρώ (93% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούνιο).