Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαρτίου-Απριλίου 2018

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαρτίου-Απριλίου 2018
Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ ολοκληρώνει την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Μαρτίου 2018.  

Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Απριλίου 2018.

Με τις νέες εντολές θα εξοφληθούν 4.000 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 4.686,30 ευρώ (31% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Απρίλιο).