Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαΐου

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαΐου
Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Μαΐου 2018. 

Με τις νέες εντολές θα εξοφληθούν 650 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 206.617,62 ευρώ (90% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Μάιο).