Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαΐου-Ιουνίου 2018

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαΐου-Ιουνίου 2018
Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκληρώνει την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Μαΐου 2018.  

Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουνίου 2018.

Με τις νέες εντολές θα εξοφληθούν 2.595 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 1.880,32 ευρώ (20% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούνιο).