Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαΐου 2018

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαΐου 2018
Με νέες εντολές προς τις τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Μαΐου 2018. 

Με τις νέες εντολές θα εξοφληθούν 600 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 73.723,31 ευρώ (85% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Μάιο).