Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουνίου 2018

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουνίου 2018
Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουνίου 2018. 

Με νέες εντολές που δόθηκαν χθες προς τις τράπεζες εξοφλήθηκαν 1.135 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 113.977,32 ευρώ (89% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούνιο).