Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Απριλίου 2018

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Απριλίου 2018
Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Απριλίου 2018 με νέες εντολές προς τις τράπεζες. 

Με τις νέες εντολές εξοφλούνται 3.170 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 8.819,23 ευρώ (77% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Απρίλιο).