Κέντρα Υποστήριξης Αγροτών

Κέντρα Υποστήριξης Αγροτών
Με μεγάλο μας όπλο την εμπειρία δεκαετιών και την ανταπόδοση της εμπιστοσύνης που χιλιάδες παραγωγοί μας προσφέρουν, μέσω επενδύσεων που επιστρέφουν στον ίδιο τον παραγωγό το όποιο κέρδος, τα ΚΥΑ ? ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ πρωταγωνιστούν στον αγροτικό χώρο.

Βασική επιδίωξη και καταστατική μας αρχή είναι η ουσιαστική και έμπρακτη υποστήριξη των συνεταιρισμών μελών μας και των παραγωγών.

 

Το δίκτυο των Κέντρων Υποστήριξης Αγροτών συγκροτήθηκε για να διαχέει αξιόπιστα και αποτελεσματικά την πληροφόρηση και να δημιουργεί στην πράξη όρους συνεργασίας. Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ επενδύει στην οργάνωση ανταλλαγών εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και με τον συντονιστικό της ρόλο παρέχει ολοκληρωμένη τεχνική στήριξη για το σύνολο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

Μέσω του δικτύου των ΚΥΑ, που είναι κατανεμημένα σε ολόκληρη τη χώρα, οι αγρότες απολαμβάνουν αξιόπιστες υπηρεσίες, από στελέχη που διαθέτουν πολυετή εμπειρία και άριστη γνώση.

Η υποδομή, η καλή οργάνωση, το πολύπειρο, άρτια καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό και η συνεταιριστική αντίληψη που διέπει τα μέλη μας, καθιστούν το ΚΥΑ κάθε Συνεταιρισμού μας ως το πραγματικό επί-κεντρο αγροτικής ανάπτυξης και υποστήριξης για τους παραγωγούς.

Κάθε ΚΥΑ είναι αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ή υποστηρικτικά, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε παραγωγού ξεχωριστά και κάθε προγράμματος, να εκπονήσει μελέτες και να συντάξει φακέλους για το σύνολο των προγραμμάτων του ΠΑΑ, εγγυώμενο τη θετική αξιολόγηση. Παράλληλα, στο τόσο ευαίσθητο θέμα των ενισχύσεων, η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ και τα ΚΥΑ των Συνεταιρισμών μελών μας, με υπευθυνότητα και με υποδειγματικό τρόπο λειτουργείας, αναλαμβάνουν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες προς τον ΟΠΕΚΕΕΠΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη σωστή υποβολή των αιτήσεων, τόσο στο ΟΣΔΕ και την Εξισωτική Αποζημίωση, όσο και για την επιστροφή ΦΠΑ, τις την Πράσινη και τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, το σύνολο των Προγραμμάτων, των Μέτρων και των Δράσεων στήριξης αγροτικών εκμεταλλεύσεων.


Ενδεικτικά αναφέρουμε τις γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις (Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία) και την απονιτροποίηση, την εγκατάσταση νέων γεωργών, τα Σχέδια Βελτίωσης, τις άδειες χρήσης νερού, τις άδειες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τη μεταποίηση, τις σπάνιες φυλές, την προώθηση προϊόντων κτλ.


Με μεγάλο μας όπλο την εμπειρία δεκαετιών και την ανταπόδοση της εμπιστοσύνης που χιλιάδες παραγωγοί μας προσφέρουν, μέσω επενδύσεων που επιστρέφουν στον ίδιο τον παραγωγό το όποιο κέρδος, τα ΚΥΑ ? ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ πρωταγωνιστούν στον αγροτικό χώρο.


Ευθύνη μας είναι να συνεχίσουμε. Και αυτό κάνουμε, με πίστη στις δυνάμεις μας και με την αισιοδοξία ότι η συλλογική εργασία των Συνεταιρισμών μελών μας θα αναβαθμίσει έτι περαιτέρω τα ΚΥΑ, ο ρόλος των οποίων είναι να ενημερώνουν και να καθ-οδηγούν τους παραγωγούς στην αξία που οι εκμεταλλεύσεις τους δύνανται να αποκτήσουν.