Προστασία κατά τη μεταφορά ζώντων ζώων προς εξαγωγή στους θερινούς μήνες

Προστασία κατά τη μεταφορά ζώντων ζώων προς εξαγωγή στους θερινούς μήνες
Ενημέρωση από την Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του ΥπΑΑΤ. 

Για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά με έμφαση σε τυχόν εξαγωγές ζώντων ζώων κατά τους θερινούς μήνες (και την παρατήρηση ότι συνεχίζουν να εγκρίνονται μεταφορές ζώντων ζώων από τις αρμόδιες αρχές Κρατών Μελών όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ξεπερνά τους 30?C), υπενθυμίζεται ότι:

Α) Κατά τους θερινούς μήνες θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλες οι διατάξεις του Κανονισμού 1/2005/ΕΚ και ιδιαίτερα αυτές που συνδέονται άμεσα με την πιθανότητα ανόδου της θερμοκρασίας σώματος των ζώων και πρόκλησης θερμικής καταπόνησης (πχ. πυκνότητα φόρτωσης, επίπεδα θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας των θαλάμων των μεταφορικών μέσων, τήρηση των προβλεπόμενων χρόνων ταξιδίου και διαστημάτων σίτισης και ποτίσματος των ζώων, τήρηση συνθηκών εξαερισμού, απόσταση οροφής από την κεφαλή των ζώων κλπ.).

Β) Συστήνονται ως καλές πρακτικές (και πάντα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού 1/2005/ΕΚ):

1. η μεταφορά μόνο ικανών ζώων και τακτική επιθεώρηση αυτών

2. η μείωση της πυκνότητας φόρτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 7, Παράρτημα Ι του Κανονισμού 1/2005/ΕΚ,

3. ο έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος εξαερισμού και ρύθμισης θερμοκρασίας των οχημάτων πριν την αναχώρηση και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, ώστε να εξασφαλίζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3, Κεφάλαιο 6, Παράρτημα Ι του Κανονισμού 1/2005/ΕΚ,

4. η διαρκής πρόσβαση των ζώων σε φρέσκο πόσιμο νερό και ο εκ των προτέρων έλεγχος της διαθεσιμότητας σε νερό στο όχημα μεταφοράς

5. ο έλεγχος και συντήρηση των ταϊστρών και ποτιστρών, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία τους και να είναι κατάλληλες για το είδος των ζώων που μεταφέρονται, καθώς και δυνατότητα ποτίσματος και ταΐσματος με επιπλέον μέσα πχ. κουβάδες αν χρειαστεί.

6. Τα οχήματα μεταφοράς να είναι ορθά συντηρημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ, Παράρτημα Ι του Κανονισμού 1/2005/ΕΚ

7. η φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση ζώων κατά τις δροσερές ώρες της ημέρας

8. η στάση των οχημάτων σε σκιερά μέρη και μακριά από άλλα οχήματα που περιορίζουν τη ροή του αέρα

9. η αποφυγή μεταφοράς μη κεκαρμένων (κουρεμένων) ζώων

10. ο εκ των προτέρων έλεγχος των καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ώστε σε περίπτωση που επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία να ματαιώνεται η μεταφορά.

Γ) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει ενημερωτικό φυλλάδιο που απευθύνεται στους μεταφορείς ζώντων ζώων και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_transport_leaflet_totur_en.pdf

Το φυλλάδιο αυτό είναι επίσημα μεταφρασμένο στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, βουλγαρική, ουγγρική, πολωνική και τσεχική γλώσσα και δεν είναι διαθέσιμη επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα προς το παρόν.

Κατά συνέπεια όροι του δεν μπορούν να αποδοθούν πιστά στην ελληνική γλώσσα, χωρίς αντίστοιχη επίσημη μετάφραση.

Δ) Σε επιστολή του αρμόδιου Επιτρόπου δίδεται έμφαση στους αυξημένους χρόνους αναμονής που παρατηρούνται στα σημεία εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις οδικές μεταφορές και στους λιμένες κατά τις θαλάσσιες μεταφορές και την σε αρκετές περιπτώσεις αδυναμία να καλυφθούν οι ανάγκες ευζωίας των ζώων. Επίσης τονίζεται επισταμένως η αναγκαιότητα λεπτομερούς ελέγχου των σχεδίων δρομολογίου πριν από την έγκρισή τους (με επιβεβαίωση και των κρατήσεων που έχουν γίνει σε σημεία ελέγχου και πλοία, καθώς και την ύπαρξη σχετικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης) και η καταγραφή των προβλεπόμενων καιρικών συνθηκών καθ? όλη τη διάρκεια του ταξιδίου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να επιβεβαιώνετε ότι ο μεταφορέας έχει όντως ελέγξει τις καιρικές συνθήκες και ότι πράγματι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συμβεί αδικαιολόγητη ταλαιπωρία των ζώων.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι ο ποιοτικός έλεγχος των σχεδίων δρομολογίων πρέπει να λαμβάνει χώρα και αναδρομικά, συγκρίνοντας αυτά με την πραγματική διαδρομή που ακολούθησαν τα οχήματα μεταφοράς (με την εξαγωγή στοιχείων από ηλεκτρονικά εργαλεία όπως το Google maps αλλά και τα συστήματα πλοήγησης με έλεγχο των γεωγραφικών συντεταγμένων), τον υπολογισμό του πραγματικού χρόνου διαδρομής από τον ταχογράφο και τα χιλιόμετρα που διανύθηκαν, καθώς και τον υπολογισμό του χρόνου αναμονής σε σημεία εξόδου ως ανωτέρω.

Ε) Η Υπηρεσία πέρσι έγινε αποδέκτης καταγγελιών από μη κυβερνητικές οργανώσεις για μεταφορά ζώντων ζώων από το εξωτερικό στην πατρίδα μας εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών το θέρος (τόσο από Έλληνες όσο και αλλοδαπούς μεταφορείς), οι οποίες κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διερεύνηση. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους μεταφορείς της περιοχής αρμοδιότητάς σας για το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου και προβαίνετε σε επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4235/2014 (Α΄32) και του άρθρου 26 του Κανονισμού 1/2005/ΕΚ σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους κατά τις θερινές περιόδους.