Πρόγραμμα επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου

Πρόγραμμα επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού και της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Με την κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι στόχοι, οι φορείς εφαρμογής τους προγράμματος, οι γενικοί κανόνες δειγματοληψίας, η κατανομή δείγματος ανά Περιφεριακή Ενότητα αλλά και τα μέτρα που πρέπει να παρθούν.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

α) Η συστηματική έρευνα και διαφορική διάγνωση, με εφαρμογή κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών του Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ) στα βοοειδή και στα αιγοπρόβατα, μέσω της παθητικής και ενεργητικής επιτήρησης.

β) Σε περίπτωση ορομετατροπής ή/και ανίχνευσης ιού του ΚΠ σε ζώο-μάρτυρα, απαιτείται η άμεση διενέργεια περαιτέρω έρευνας (κλινικής και εργαστηριακής) για τον αποκλεισμό ή μη της κυκλοφορίας του ιού του ΚΠ.

γ) Η έρευνα, μέσω της εντομολογικής επιτήρησης, του είδους και της διασποράς των ξενιστών Culicoides στη Χώρα.

Κρούσματα και εστίες καταρροϊκού πυρετού

Κρούσμα καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, είναι ζώο που πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ζώο που παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα που υποδηλώνουν την εμφάνιση καταρροϊκού πυρετού του προβάτου,

β) ζώο μάρτυρας (δείκτης) το οποίο εμφάνισε αρνητικό ορολογικό αποτέλεσμα σε προηγούμενη δοκιμή και έχει μετατραπεί ορολογικά από αρνητικό σε θετικό (ορομετατροπή), σε ό,τι αφορά στα αντισώματα, σε τουλάχιστον έναν ορότυπο του ιού του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου από την στιγμή της δοκιμής,

γ) ζώο από το οποίο έχει απομονωθεί και ταυτοποιηθεί ο ιός του καταρροϊκού πυρετού,

δ) ζώο το οποίο έχει ευρεθεί θετικό, κατόπιν ορολογικών δοκιμών για τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου ή από το οποίο έχει ταυτοποιηθεί το αντιγόνο του ιού ή το ριβοζονουκλεϊκό οξύ (RNA) από έναν ή περισσότερους ορότυπους του καταρροϊκού πυρετού.

Επιπλέον, μία σειρά επιδημιολογικών στοιχείων πρέπει να υποδηλώνει ότι η παρουσία κλινικών συμπτωμάτων ή αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών, που συνιστούν μόλυνση από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, είναι συνέπεια της κυκλοφορίας του ιού στην εκμετάλλευση που βρίσκεται το ζώο και όχι της εισόδου εμβολιασμένων ή οροθετικών ζώων από απαγορευμένες ζώνες σε αυτήν.

Εστία είναι η εκμετάλλευση ή ο χώρος που βρίσκεται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου συγκεντρώνονται ζώα και διαπιστώθηκαν ένα ή περισσότερα κρούσματα.
Πρωτογενής εστία είναι η εστία η οποία δεν συνδέεται επιδημιολογικά με προηγούμενη εστία ή συνεπάγεται την οριοθέτηση μιας απαγορευμένης ζώνης ή την αλλαγή της υφιστάμενης απαγορευμένης ζώνης.

Απαγορευμένη ζώνη είναι η ζώνη που αποτελείται από την ζώνη προστασίας και επιτήρησης και δημιουργήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.1 του π.δ. 33/2003.

Δείτε αναλυτικά την ΚΥΑ εδώ