Οι εστίες καταρροϊκού πυρετού για το 2018

Οι εστίες καταρροϊκού πυρετού για το 2018
Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Υγείας Ζώων, Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με έγγραφό της ενημερώνει για τις νέες εστίες καταρροϊκού πυρετού έτους 2018. 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα εργαστηριακά αποτελέσματα και τις σχετικές τις Κοινοποιήσεις Εστιών, οι εστίες Καταρροϊκού Πυρετού στη χώρα μας, από 01.01.2018 έως σήμερα, παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

 

Υπενθυμίζεται ότι τα συμπτώματα της νόσου είναι τα ακόλουθα: Υψηλός πυρετός (μέχρι και 42°C) Οίδημα στην περιοχή της κεφαλής (κυρίως στόματος, οφθαλμών, αυτιών καθώς και της γλώσσας κυανή γλώσσα) Διαυγές ρινικό έκκριμα το οποίο προοδευτικά γίνεται βλεννοπυώδες Έντονη σιελόρροια, φλεγμονή, εξέλκωση, διάβρωση και νέκρωση του στοματικού βλεννογόνου Χωλότητα Απίσχναση Αποβολές ή γεννήσεις θνησιγενών